新型肺炎で武漢閉鎖.2 – タイ語でニュース

‘นศ.ไทย’อัพเดท’อู่ฮั่น’ตลาดเปิดแล้ว อาหารไม่ขาดแคลน | เดลินิวส์
’タイ学生’の最新情報「武漢」市場は営業中。 食料は不足していません| Daily News

ข่าวต่างประเทศ | ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ ประเทศจีน สังคมโลก สารพันต่างแดน ผ่าโลกวันอาทิตย์ ที่นี่จากยูเอสเอ คนไทยในออสเตรเลีย ดูทั้งหมด ประเทศจีน ดูทั้งหมด สั...
ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
อนามัยxnāmạysanitation衛生
เจลcelgelジェル
ยืนยันyụ̄nyạnconfirm確認
เอาตัวรอดxeā tạw rxdsurvive生き残る
เตือนteụ̄xnremind警告する
ขาดตลาดk̄hād tlādlacking欠けている
ป้องกันp̂xngkạnprevent守る
แจ้งcæ̂nginform通知する
รอดrxdsurvive生き残る
ประสบการณ์pras̄bkārṇ̒experience経験
ตนเองtnxengself自己
คนป่วยkhn p̀wypatient患者
ล้างมือl̂āng mụ̄xwash hands手洗い
ติดเชื้อtid cheụ̄̂xinfectious感染
หน้ากากh̄n̂ākākmaskマスク
ความกดดันkhwām kddạnpressures圧力

2020年1月29日水曜日、21:31現地時間に武漢(อู่ฮั่น)にある華中の大学のタイ学生がサバイバル(เอาตัวรอด)の経験(ประสบการณ์)を共有。市場の一部は営業しており、 5〜10%価格が上昇(ราคาแพงขึ้น)していますが、食品はまだ不足していない(ไม่ขาดแคลน)ことを明らかにしました。 ほとんど(ส่วนใหญ่)の店舗はまだ閉まっている。 若者は外出せず、帰宅すると手を洗い清潔にします(ล้างมือให้สะอาด)。

1月29日に、中国武漢市華中科技大学(มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง)の学生である@ Natthawut Iamnet( @ณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร)という名前のFacebookユーザーが、新型コロナウイルス(ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ )の状況(สถาณการณ์)に関するレポートを投稿しました。 2019年1月29日、市場が開いているので、売り手がいる店を見に行くと全て野菜で、価格を確認すると通常より(จากราคาปกติ)5 – 10% 高く、その後(หลังจากนั้น)市場の隣のミニマート(มินิมาร์ท)まで歩いて、不足しているものを確認に行くと、足りないものはなく通常価格(ราคาปกติ)だったので、早朝にご飯とコーヒーを買って食べたと同じ大学のタイ人友人に注意(แจ้งเตือน)しました。

学生は、現時点ではまだ食料品は不足していないと結論付けました(สรุปไว้ว่า)。 ほとんどの店舗はまだ閉まっており、多くの人々はまだ警戒しています。 特に若者はお互い固まって歩くことはありません。
病人(คนป่วย)と死者(คนตาย)は驚くほど増え続けています(เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ)。 医療マスク(หน้ากากอนามัย)、手洗いジェル(เจลล้างมือ)などの必需品(ของใช้จำเป็น)は供給不足(ขาดตลาด)です。

重要なのは、人々が路上を歩くたび、恐怖を感じるたびにに心理的プレッシャー(ความกดดันในจิตใจ)が徐々に(เรื่อย ๆ )高まっていることです。 しかし、それは自己防衛(ป้องกันตนเอง)の一つです。 人混みには近づかず、部屋に戻ったら急いで徹底的に手を洗いましょう。

「今日、私は学内で感染した(ติดเชื้อ)1人の学生に会いましたが、彼は学外に住んで(พักอาศัยอยู่)いました(このニュースは確認待ち(รอการยืนยัน))。したがって、現在、学内に居住している学生で感染者は見ていません。 もし私が感染したら医療マスクを着用して、感染する可能性がある人混みには行きません。

必要以上に怖がらないこと。このような状況になりたいと思う人はいません(ไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอก)。 「待っている間だけ、私たちは乗り切る(รอด)必要がある。」と、この学生は語った。

記事冒頭部一部抜粋(ボタンを押すと音声がでます)
นักศึกษาหนุ่มมหาวิทยาลัยหัวจง แชร์ประสบการณ์เอาตัวรอดในเมืองอู่ฮั่น
เผยตลาดบางแห่งเปิดแล้ว พบราคาแพงขึ้น 5-10% ยันอาหารยังไม่ขาดแคลน ห้างร้านส่วนใหญ่ยังคงปิด ชี้อยู่อย่างระแวง
คนหนุ่มสาวไม่เดินเฉียดกัน กลับถึงห้องล้างมือให้สะอาด พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 21.31 น.
——————————————————————————

まるごとゆづ Amazonリンク

1/29時点の投稿ですが、食料が不足していないのは良かったです。
現地の市場での食料品価格が上昇しているのに対して、コンビニ(ミニマート)は通常価格というのは象徴的ですね。
自身は同じ日にタイ語オンラインレッスンでバンコク在住のタイ人先生と話をしたのですが、バンコクも中国人観光客の買占めでマスクが不足していると嘆いていました。
ちなみにその時点では、タイ政府は武漢在住のタイ人の救出に関し、中国政府と協議中で飛行機を送れていないとのこと。台湾も同様です。
帰国希望の在留邦人のかたでも中国籍の家族の出国許可が中国政府から下りず、出国できない人もいるようで気の毒です。

こちらもどうぞ:

แชร์สนั่น ไวรัสโคโรน่า ทำคนล้มทั้งยืนในอู่ฮั่น เตรียมปิดกำแพงเมืองจีน ...