新型肺炎で武漢閉鎖 – タイ語でニュース

แชร์สนั่น ไวรัสโคโรน่า ทำคนล้มทั้งยืนในอู่ฮั่น เตรียมปิดกำแพงเมืองจีน
コロナウイルスで人々は武漢に閉じ込められる、中国は万里の長城を閉鎖の準備

ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
น่าสงสารǹā s̄ngs̄ārpoor気の毒
ศีรษะṣ̄īrs̄ʹahead
กำแพงเมืองจีนkảphæng meụ̄xng cīnThe great China wall万里の長城
แชร์chær̒shareシェア
โรงพยาบาลrong phyābālhospital病院
มณฑลmṇṯhlcounty
ระงับrangạbhalt停止
อักเสบxạks̄ebinflammation炎症
ตื่นตระหนกtụ̄̀n trah̄nkalarmingly憂慮すべき
เร่งด่วนrèng d̀wnurgent緊急の
ทางการแพทย์thāngkār phæthy̒medical医療の
ศูนย์กลางṣ̄ūny̒klāngcentral中央
ออนไลน์xxnlịn̒onlineオンライン
มิดชิดmidchidentirely全く
สถานการณ์s̄t̄hānkārṇ̒situation状況
ปอดpxdlung
อาการป่วยxākār p̀wysymptom症状
สังคมs̄ạngkhmsocial社会の
พระราชวังต้องห้ามphrarāchwạng t̂xng h̄̂āmForbidden City紫禁城
เหอเป่ยh̄e xpèyHebei Province河北省
มหัศจรรย์mh̄ạṣ̄crry̒wonderful超自然の
ควบคุมkhwbkhumcontrolコントロール

武漢(อู่ฮั่น)でアウトブレイク(ระบาดหนัก)、コロナウィルス(เชื้อไวรัสโคโรน่า)のあまりに恐ろしい(น่ากลัว)画像の数々。
感染者(ผู้ติดเชื้อ)の人々が気の毒(น่าสงสาร)に武漢の路上に倒れたままに。同時に中国は旅行者(นักท่องเที่ยว)に対する感染爆発(เชื้อระบาดไป)を防止(ป้องกัน)するため、紫禁城(พระราชวังต้องห้าม)と万里の長城(กำแพงเมืองจีน)の閉鎖準備をしている。

2020年1月24日、Daily Mailウェブ版, The Sun , Mirrorを含む外国メディア(สื่อต่างประเทศ)は、SNS( สื่อสังคมออนไลน์)のTwitter上でハッシュタグ(แฮชแท็ก)#coronavirus – 現在、武漢でコロナウィルスの拡散状況(สถานการณ์)に対する警戒(ความตื่นตระหนก
でシェアされている10以上の動画を公開した。
中国の湖北が感染の中心となっている、理由としてコロナウィルスからの重篤な症状(อาการป่วย)が肺炎(ปอดอักเสบ)を引き起こし、感染者(ผู้ติดเชื้อ)達が
病院(โรงพยาบาล)の検査室の前と路上に横たわる様は驚き(น่าตกใจ)だ。

The Sunによると2020年1月26日夕刻の時点でコロナウイルス感染による死者は少なくとも(อย่างน้อย)26名で感染者数は830名。コロナウイルス感染状況は武漢を’ゾンビランド’化している。なぜなら多くの感染者が倒れ、すべて(อย่างมิดชิด感染防護服(แต่งกายป้องกันการติดเชื้อ)の医療(ทางการแพทย์)スタッフに救助され、素早く(อย่างเร่งด่วน救急車に乗せられ(นำขึ้นรถพยาบาล)ていくからだ。
また、ニュースでは頭(ศีรษะ)を負傷し(ได้รับบาดเจ็บ)出血した血が大量に道に流れて倒れて死亡している人を報じていた。

同時にMirror紙はコロナウイルス感染拡大状況から、中国は都市封鎖(ปิดเมือง)、湖北省と中国北部および少なくとも10都市の公共交通機関(ระบบขนส่งมวลชสาธารณะ)を停止(ระงับ)と報じた。
中国当局(ทางการจีน)は世界の不思議(มหัศจรรย์ของโลก )で中国国内で最も人気を集める(ได้รับความนิยม観光名所(สถานที่ท่องเที่ยว)である万里の長城と北京の中心地にある世界遺産の紫禁城を含め、観光客へのコロナウイルス拡散、制御と防止(ควบคุมและป้องกัน)のため閉鎖準備を進めています。

———————————————————————————————

都市封鎖はタイ語では、

ปิดเมือง  bpìt meuang
英語: Lock Down

ちなみに英語のBBCニュースでもタイ語ニュースと同様に単に “coronavirus” と表現されています。

無自覚の感染者が移動過程でウイルスを拡散するのは人の往来が盛んな現代ではもはや防ぎようがないですね。
もし感染しても重症化しないよう、自分で免疫を下げないような生活を送るしかなさそう。
ストレスによる免疫低下を防止するため、毎日楽しい生活を送りたいものです。

新型肺炎で武漢閉鎖.2:

'นศ.ไทย'อัพเดท'อู่ฮั่น'ตลาดเปิดแล้ว อาหารไม่ขาดแคลน | เดลินิวส์ ’タイ学生...