ラーマ9世の葬儀 タイ語ニュース その2

昨日から読んでいる ラーマ9世の葬儀 タイ語ニュース その1 の続きです。

ลกจะได้เห็น คนไทยน้ำตารินไหล ราชวงศ์ต่างชาติร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพ :
世界がタイ人の涙を目にする 海外王室が王の火葬儀式に参列

ภาษาไทย発音記号English日本語
จักรพรรดิˈcàk krà ˈphátemperor天皇
จักรพรรดินีˈcàk krà ˈphát ˈdì ˈniiempress皇后
โฆษกˈkhoo ˈsòkspokesperson広報担当官
สถานเอกอัครราชทูตsà ˈthǎan ˈʔèek ˈʔàk khá ˈrâat chá ˈthûutembassy大使館
ผู้ช่วยทูตทหารˈphûu ˈchûay ˈthûut thá ˈhǎanmilitary attache大使館付き武官
ข้อความˈkhɔ̂ɔ ˈkhwaamstatement声明
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ˈkhrʉ̂aŋ ˈrâat chá ˈʔìt ˈsà rì ˈyaa ˈphɔɔninsignia勲章
โบสถ์ˈbòotchurch教会

葬儀に参列するタイの人々用に約2500人分の宿泊施設が王宮広場周辺に用意されている。
海外王室メンバー(สมาชิกราชวงศ์ต่างประเทศ)も葬儀に参列する。

日本政府(รัฐบาลญี่ปุ่น)は天皇陛下(สมเด็จพระจักรพรรดิ)と皇后陛下(สมเด็จพระราชินี)の第二子である秋篠宮殿下がご夫妻で葬儀に参列する事を公表した。
タイ王室(ราชวงศ์ไทย)と日本の皇室は長年親しい関係にあり(มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน)、前プミポン国王は1963年に初めて日本を訪問している。

ブータンのワンチュク国王夫妻は10月26日の王宮での葬儀に出席される。
ブータン王室の報道官は国王夫妻はラーマ9世の葬儀の為、10月25日から27日までの3日間タイを訪問する2番目の外国王室メンバーだ。

ベルギー王室は10月6日 マチルダ王妃(สมเด็จพระราชินีมาทิลด์)がフィリップ王の代理(ผู้แทนพระองค์)として10月26日の葬儀に参列する為、タイを訪問すると発表した。ベルギー王室のフィリップ王とマチルダ王妃は2006年6月と2013年3月にに前プミポン国王と面会している。

在タイ オランダ大使館(สถานเอกอัครราชทูต)はマキシマ王妃がウィレム=アレクサンダーオランダ国王の代理として(ในฐานะผู้แทนพระองค์)10月26日の葬儀に参列すると発表しました。アレクサンダー国王とマキシマ妃は皇太子時代、2006年に前プミポン国王の在位60年祝賀式典に出席されている。

スウェーデンの首都ストックホルム では元大使館付きタイ空軍武官(อดีตผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย)Chavanaprayoon氏の声明(ข้อความ)によると「プミポン国王陛下は1950年4月5日よりスウェーデン最高の栄誉であるRoyal Order of the Seraphimの騎士団員です。スウェーデンは2017年10月26日に追悼式典をストックホルムの王宮にて執り行われます。王室栄誉礼 Royal Honor Guardで王宮よりプミポン国王の ‘ 紋章 Coat of Arms’ を歴代スウェーデン王室の霊廟があるリダールホルメン Riddarholmen教会まで運びます。
その後、現地時間(ตามเวลาท้องถิ่น)12:00 − 13:00 まで教会で儀式が執り行われます。儀式は‘*Serefimerringningen’(記事のまま) といわれ、儀式の間教会の鐘が鳴らされ、儀式後はプミポン国王の紋章が協会内に保管される。」との事。

*正しい綴りは‘Serafimerringningen’

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

…王語が散りばめられてる記事って、単語が長過ぎて読みずらいです。タイ語の文章は単語間のスペースも大文字小文字も句読点もないので疲れます。と、同時にタイ語は話し言葉を中心として育った言語なんだなぁと実感。

特に記事最後の方、スウェーデン の話題に関しては適切な訳がないのか、タイ語記事でも Nation の英文記事でもそのまんまの単語だったり…。しかもタイラットの記事は ‘Serafimerringningen’ の単語スペル間違ってるアルよ。
で、Serafimerringningenがどんな儀式かというと Wikiでもスウェーデン語のページしかないよ。興味ある人は読んでみてね(スウェーデン語で)。

Serafimerringningen:

ちなみにプミポン国王は日本の勲章で最もランクが高い大勲位菊花章頸飾も授与されています。他の受賞者で存命の方には今上天皇、エリザベス二世、ウィレム=アレクサンダー オランダ国王などがいらっしゃいます。でもガーター勲章は貰ってないだろ、とか言わないように。

ラーマ9世の葬儀に関する過去記事はこちらをどうぞ。

時が流れるのは早いです。ラーマ9世 プーミポン・アドゥンヤデート(ภูมิพลอดุลยเดช)前タイ国王の火葬の日取りが公表されていました...
10月に予定されているプミポン前国王の火葬儀式に伴い、バンコク内の公共交通機関が一部区間無料になるようです。 รถไฟฟ้าBTS-เ...
今週タイを訪問された天皇皇后両陛下の記事を読んでみました。皇室関連の記事は普段目にしない王語 ราชาศัพท์ ˈraa ˈchaa ˈs...