日本人フェンシング選手の奮闘 – タイ語でニュース

โอลิมปิกเลื่อน นักกีฬาฟันดาบญี่ปุ่นไม่รับเงินสนับสนุน หันมาขับ Uber Eats หาเงินใช้เอง:
オリンピック延期 日本人フェンシング選手、助成金を受け取らずUber Eatsの運転で自己資金を稼ぐ

Ryo Miyake นักกีฬาฟันดาบชาวญี่ปุ่น ไม่รับเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ หลังโอลิมปิกถูกเลื่อน แต่เลือกปั่นจักรยานส่ง Uber Eats หารายได้เสริมใช้เอง และเป็นการออกลังกาย...
ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
ความแข็งแรงkhwām k̄hæ̆ng rængstrength強さ
การออกกำลังกายkār xxk kảlạng kāyExercise運動
เลื่อนleụ̄̀xndelay遅れ
โอลิมปิกxolimpikOlympics五輪
รักษาrạks̄ʹāremedy治療
เสียดายs̄eīydāysorry残念
ผู้สนับสนุนp̄hū̂ s̄nạbs̄nunsupporterサポーター
เป็นประจำpĕn pracảRegularly定期的に
มั่นใจmạ̀ncıconfident自信
ค่าใช้จ่ายkh̀ā chı̂ c̀āycost費用
การแข่งขันkār k̄hæ̀ngk̄hạncompetition競技
ชีวิตประจำวันchīwit pracả wạnDaily life日常生活
การณ์kārṇ̒situation状況
แพร่ระบาดphær̀ rabādspread拡大
เหรียญเงินh̄erīyỵ ngeinsilver
แบ่งเบาbæ̀ng beāalleviate軽減
คณะกรรมการkhṇa krrmkārboard役員
ฟันดาบfạndābfencingフェンシング
ฝึกซ้อมf̄ụk ŝxmpractice練習
นักกีฬาnạkkīḷāathleteアスリート

今年3月に日本国政府(รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น)と国際オリンピック委員会(คณะกรรมการโอลิมปิกสากล)はCOVID-19感染拡大状況(ถานการณ์การแพร่ระบาด)から、元々は今年6月に開催予定していたオリンピック競技(การแข่งขันโอลิมปิก)を初めて延期する(เลื่อน決断をした( ได้ตัดสินใจ)。

Ryo Miyake は2012年イギリスのロンドンで開催されたオリンピックで銀メダル(เหรียญเงิน)を獲得した日本人フェンシング選手( นักกีฬาฟันดาบ)で、今回のオリンピックも同様に出場予定だった。しかし、オリンピック競技の延期(เลื่อน)により彼は何もすることができずヒマな状態(อยู่ว่างๆ)になってしまった。

現時点では(ในช่วงเวลานี้ )、Ryo Miyake は支援者(ผู้สนับสนุน)から金銭援助を受けていますが、しかし彼は練習できず(ไม่ได้ฝึกซ้อม)、競技参加できるか自信(มั่นใจ)もまだないのに支援者から資金を得ることは間違いなく良くないことと感じた。
したがって、彼は資金援助の停止をお願いし、貯金(เงินเก็บ)を生活資金(เงินใช้ในชีวิตประจำวัน)に代わりに使うことにした。

そんな中、Ryo Miyake はフードデリバリー(ส่งเดลิเวอรี่อาหาร)Uber Eatsで自転車を漕ぐ(ปั่นจักรยาน)ことで貯金を使うことなく、彼の経費の一部をサポートするのに十分な(เพียงพอ費用(ค่าใช้จ่าย)、1日あたり約2,000円、または1日あたり約598バーツを稼ぐことで、生活費(เงินใช้ในชีวิตประจำวัน)を稼ぐため、少し(เล็กๆ น้อยๆ働くことにした(ตัดสินใจที่จะทำงาน)。

Uber Eatsはお金を稼ぐ(สร้างรายได้だけ(เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)ではない。 なぜなら、彼は自転車を漕ぐことでフードデリバリーを運動(การออกกำลังกาย)にしているからです。 日本がまだロックダウン(ช่วงล็อคดาวน์ )のこの期間、運動施設(สถานที่สำหรับออกกำลัง)も閉鎖され(ถูกปิด)ている。 体力を維持する(รักษาความแข็งแรง)ため定期的な(เป็นประจำ)運動をすることは、すべてのアスリートにとって必要不可欠(สิ่งจำเป็น)だ。

いずれにせよ(อย่างไรก็ตาม)Ryo Miyake は、他の選手(นักกีฬาคนอื่นๆ)とのフェンシング練習(ฝึกซ้อมการฟันดาบ)は多くの人が集まるため、この期間は参加できないことを残念だ(รู้สึกเสียดาย)と語った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

運動(名詞)”はタイ語で、

การออกกำลังกาย

運動する(動詞)” は、

ออกกำลังกาย

今年の1月に東京オリンピックが新型コロナウィルスで延期になると想像した人はいなかったと思います。こんな大変な時にも前向きで、今できることを実行できるアスリートってやはり超人ですね。

おぼえてるかな? – 復習チェック

0