顔パンパンはタイ語で?

วะวะว้าวว! สาวอ้วน ลดน้ำหนัก จาก 101 เหลือ 45 กก. ใน 2 ปี สวยเฟิร์มจนอ้าปากค้าง:
わわわっっっつ! 太った女の子が2年で101Kg から 45kgへ減量、ハッと息をのむ美人に

ภาษาไทย発音記号English日本語
ลดน้ำหนักˈlót ˈnám ˈnàklose weight減量
อ้าปากค้างˈʔâa ˈpàak ˈkháaŋgaspハッと息をのむ
แรงบันดาลใจˈrɛɛŋ ˈban ˈdaan ˈcaymotivationやる気
ความมั่นใจˈkhwaam ˈmân ˈcayconfidence自信
อย่างจริงจังˈyàaŋ ˈciŋ ˈcaŋseriously真剣に
เป็นประจำˈpen prà ˈcamregularly普段は
ผลลัพธ์ˈphǒn ˈlápoutcome成果
ไม่น่าเชื่อˈmây ˈnâa ˈchʉ̂aunbelievable信じられない
มีวินัยในตัวเองˈmii ˈwí ˈnay ˈnay ˈtua ˈʔeeŋself-discipline自己規律
ทางลัดˈthaaŋ ˈlátshortcut近道
อุปสรรคˈʔùp pà ˈsàkobstacle障害
สิ่งยั่วยุˈsìŋ ˈyûa ˈyútemptation誘惑
ไขว้เขวˈkhwây ˈkhwěemixed up混乱する
แค่เอื้อมˈkhɛ̂ɛˈʔʉ̂amhandyすぐ手が届く

女子にとって減量を考えトライするが、結果が得られない(ไม่ได้ผล)人もいる。上手くいかなくてもガッカリして元気(กำลังใจ)を無くさないで。今日はたった2年で101キロから45キロの減量に成功したEsbeidy Barreraの話でやる気(แรงบันดาลใจ)を出して。

Barreraは自身の外見や体形なんて気にしていなかった(ไม่เคยดูแลรูปร่าง)。そう自身の体重が100キロを超えている事を知るまでは。洋服は何を着ても着心地悪く感じる(รู้สึกอึดอัดไปหมด)し、自信(ความมั่นใจ)も持てない。それで減量を決意(ตัดสินใจลดน้ำหนัก)し、真剣に(อย่างจริงจัง)運動することにした。

彼女は徐々に減量した。やりすぎは禁物。クッキーやファーストフードもよしとする。でも5時に起きてジムに行くように自制した。ジムの後は8時に学校の後、11時に職場へ。普段は(เป็นประจำ)1日に2回は運動することにした。
成果として彼女はたった2年で101キロから45キロまで減量できた。彼女は減量の成功に幸せだ。ジム(โรงยิม)が第2の家のように努力してエクササイズした。

同じ人だなんて信じられない(ไม่น่าเชื่อ)。減量しただけで人生を変えられる(แค่ลดน้ำหนักชีวิตก็เปลี่ยนได้)

良いスタイル(หุ่นดีๆ) この体を作り上げるには自己規律(มีวินัยในตนเอง)だけあればいい。継続して運動する事と体に良い食事。

痩せたらこんな美しい顔に(ผอมลงหน้าก็สวยเป๊ะแบบนี้)。デカイ顔(หน้าบาน)ってナニ? そういうの私(生まれてからずっと痩せてるから)わかんないわ〜(ไม่รู้จัก)。

どうですか、びっくりですよね! 減量でこんなに美人になるなんて。もちろん簡単ではないけど、近道はありません(ไม่มีทางลัด)障害(อุปสรรค)や誘惑で混乱したりするけど、ヤセは手が届く(แค่เอื้อม)ものよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ダイエットはタイ語で ลดความอ้วน ˈlótˈkhwaamˈʔûan 直訳すると肥満状態を減少させる?かな? タイ女子もダイエットに関心が高いらしく、こんなダイエット体験記まとめ的ページがあったわ。でも見ると腹筋割れ率が結構高い。いつから女子の腹筋スタンダードが変わったんだろう? 昭和のアイドルとかで腹筋割れてる女子って見た記憶がないんですけど。

หน้าบานは英語で言うと moon face かな? 太っててデカイ顔=顔パンパン って意味合い。ไม่รู้จักは自分には関係ないからわかんないわってニュアンス。例えば貧乏って何?(私お金持ちだから)そんなのわかんないわ的な。言うよね〜。

この記事の女性はちゃんと2年かけて運動して痩せてるのよね。これってかなりの忍耐力がないと難しい様な。ダイエットの敗者は急激に痩せて、リバウンドを繰り返してダイエット産業にお布施を繰り返す的なイメージ。

ダイエットに近道はないっていい言葉だわ〜。個人的には語学学習と同じと思うの。短期間で成果を感じられなくても継続して続けないと、あっという間に元通り。ドラマ水戸黄門のオープニングテーマ曲のイメージね。ちなみにタイトルは「ああ人生に涙あり」らしいわ。私なんと2番まで歌えます! でもYouTubeをみたら幻の3番とか4番まであって、もうわけわかんない!

【HQ】ああ人生に涙あり(水戸黄門第33部)