タイ自転車競技再開 – タイ語でニュース

สองล้อกลับมาปั่น 10 ก.ค. ประเดิมประเภทลู่ชิงแชมป์ไทย
7月10日 二輪が戻ってくる タイ選手権カテゴリー開始

ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
แข่งขันk̄hæ̀ngk̄hạnmatch試合
ประเทศpratheṣ̄country
ปั่นpạ̀nspin漕ぐ
ชิงแชมป์ching chæmp̒Championshipチャンピオンシップ
ประเภทprap̣hethcategoryカテゴリー
ถ้วยt̄ĥwycupカップ
ไทยthịyThailandタイ
สุขs̄uk̄hhappiness幸福
เยียวยาyeīywyācare for処置する
ประเดิมpradeimstart始める
การต่อเนื่องkār t̀x neụ̄̀xngcontinuously連続
มาตรการmātrkārmeasure対策
การสัมผัสkār s̄ạmp̄hạs̄contact接触
ผ่อนปรนp̄h̀xn prnlessen減じる
สมาคมs̄mākhmassociation協会
การปฏิบัติkār pt̩ibạtipractice練習
หลีกเลี่ยงh̄līk leī̀yngavoid避ける
การกีฬาkār kīḷāgame運動競技
จักรยานcạkryānbike自転車
เคร่งครัดkher̀ngkhrạdstrictly厳密に
กิจการkickārbusiness取引
กีฬาkīḷāsportスポーツ
พระราชทานphrarāchthānRoyal王立

7月6日、タイ自転車スポーツ協会会長(นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย)のDecha Hemkrasri将軍(พล.อ.)は、観光・スポーツ省長官(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) Pipat Ratchakitprakan氏の発表(ประกาศ)後、COVID-19ウィルス感染拡大防止(ป้องกันการแพร่ระบาด)のための競技(การกีฬา領域(ด้าน運営(กิจกรรม)と作業緩和(ผ่อนปรนガイド(คู่มือ)のコンプライアンス(การปฏิบัติตามมาตรการ)に署名したことにより、自転車競技(กีฬาจักรยาน)を含む試合(การแข่งขัน)を開催(จัด)できることとなった。

したがって、協会(สมาคม)はトラックカテゴリー(ประเภทลู่自転車競技(การแข่งขันจักรยาน)の開始(ประเดิม)をニューノーマル(นิวนอร์มอล形式(แบบ)自転車競技で開催する決定(กำหนด)をしました。

タイ シリキット女王(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)ロイヤルカップ杯 第一ステージ(สนามที่ 1)は2020年7月10〜12日、第2〜4ステージ2-4を含む、フアマックスポーツコンプレックス タイ国立競技場内のウェロドローム競技場で隔週(สัปดาห์เว้นสัปดาห์継続して(การต่อเนื่อง)開催される。

リズムに乗せて616語(+α)の重要タイ語単語を楽しく覚えられます。 Amazonリンク

Decha将軍はロイヤルカップ杯 チャンピオンシップ(ชิงแชมป์) ロードバイクカテゴリー(จักรยานประเภทถนน)と国王陛下(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)ロイヤルカップ杯 マウンテンバイクカテゴリー(จักรยานประเภทเสือภูเขา)ともに毎年恒例の2020年のステージ3は、8月21日から23日の間にカンチャナブリーのトンパプーム地区のワチラロンコンダム内(ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ )で、ニューノーマルの原則に基づき(ยึดหลัก)、距離を保ち(รักษาระยะห่าง)、接触を避け(หลีกเลี่ยงการสัมผัส)、人数を制限(จำกัดจำนวนคน)、幸せを共有し(ปันสุขเยียวยา)、競技管理マニュアル(คู่มือจัดการแข่งขัน)に定められたシステム(ระบบที่วางเอาไว้厳密に(อย่างเคร่งครัด)従い、開催されます。

————————————————–

動画のタイ語教材、何度も飽きずに見返せるのが楽しくて続きそう – Amazonリンク

バーチャルライドのZwiftに乗っていると、欧米に比べると数は少ないですがタイの人もポツポツ見ます。

Zwiftを始めるにはロードバイク以外にもローラー台などいろいろ揃えないといけないので面倒ですが、暑い中、室内で安全にライドできるのはタイ在住の人にとって魅力的かも。

現国王も自転車好きとのことなので、タイの自転車人口はこれからも増えそうですね。