“個人情報”はタイ語で?

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังเร่งจ่ายเงิน 5 พันให้ครบภายในสัปดาห์หน้า:
”私たちは見捨てない”の状況確認。財務省は来週中に50億の支払いを請求。

ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
ผลp̄hlresults結果
เกณฑ์keṇṯh̒criterion基準
ความคืบหน้าkhwām khụ̄b h̄n̂āProgress進捗
ดำเนินการdảnein kāractions行動
ทบทวนthbthwnreviewレビュー
อาชีพxāchīphcareer職業
ส่วนตัวs̄̀wn tạwprivate民間
กระทรวงการคลังkrathrwng kār khlạngMinistry of Finance財務省
ตรวจสอบtrwc s̄xbcheck調査
อิสระxis̄raindependent独立の
ผลกระทบp̄hlk ra thbeffect影響
เร่งrèngspeed速度
การพิจารณาkār phicārṇāconsideration考慮
สถานะs̄t̄hānastatus状態
ได้รับdị̂ rạbget取得する
สิทธิ์s̄ithṭhi̒right権利
ข้อมูลk̄ĥxmūlinformation情報
ลูกจ้างชั่วคราวlūkĉāng chạ̀wkhrāwtemporary workers派遣労働者
ลงทะเบียนlng thabeīynregistered登録

www.เราไม่ทิ้งกัน.com から”私たちは見捨てない(เราไม่ทิ้งกัน)”状況確認(ตรวจสอบสถานะ)してください。財務省(คลัง)は来週中に(ในสัปดาห์หน้า救済(เยียวยา)に5,000バーツを1,280万人送金(โอนเงิน)するよう加速(เร่ง)させています。
政府が社会保障システム(ระบบประกันสังคม)外の”COVID-19”ウィルスの影響を受けた(ได้รับผลกระทบ派遣労働者(ลูกจ้างชั่วคราว)、フリーランス(อาชีพอิสระ)のための救済措置(มาตรการเยียวยา)を開く場合、一ヶ月ごとに5,000バーツの支援金(เงินสนับสนุน)がウェブサイト www.เราไม่ทิ้งกัน.com へ登録する(ลงทะเบียน)ことで受け取れます。

最新(ล่าสุด)の財務省(กระทรวงการคลัง)の発表(ประกาศ)では、”私たちは見捨てない(เราไม่ทิ้งกัน)” 5,000バーツ受領の登録、救済要請の期限は63年5月8日。権利審査は、www.เราไม่ทิ้งกัน.com を通じて行われ、63年5月10日に権利(สิทธิ์審査(ทบทวน)を終了予定。

財務省に申請しても、審査結果(ผลการพิจารณา)とオンラインシステム(ระบบออนไลน์)の審査(ตรวจสอบ)を待つ必要があります。 、
広報局(กรมประชาสัมพันธ์)によると請願受付(การรับเรื่องร้องเรียน)については、63年5月15日まで(祝日を除く)08:00~18:00の間のみ対応。

以前(ก่อนหน้านี้)、財務大臣秘書( เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)のThanakorn Wangboonkongchana (ธนกร วังบุญคงชนะ)氏はウェブサイトを通じ登録された www.เราไม่ทิ้งกัน.com 救済策5,000バーツの支払い進捗(ความคืบหน้า)状況について言及した。

現在(ขณะนี้)、5,000バーツ救済策の受取り権利の基準者は1,280万人、すでに1100万人が支払いを受けており、来週には1,280万人に支払われると語りました。

仮に(หาก)、救済を受ける権利を受け取った場合のメッセージは ”5,000バーツの救済措置を受ける権利があります、財務省が早急に(โดยเร็วที่สุด)送金手配します。” です。

救済対策5,000バーツをすぐに受け取れるか否か状況を簡単に確認する方法(วิธีตรวจสอบ)は、次の3ステップに従ってください( ทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้)。

1. www.เราไม่ทิ้งกัน.com にアクセスします(เข้าไป)。
2. [ステータスの確認(ตรวจสอบสถานะ)](灰色のバー)または[ここをクリック(คลิกที่นี่)]を選択します
3. IDカード番号(หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)、電話番号(หมายเลขโทรศัพท์)、生年月日(วัน/เดือน/ปีเกิด)などの(อาทิ) 個人情報(ข้อมูลส่วนตัว)を入力(กรอก)します。

いずれにせよ、財務省は2020年5月10日日曜日の24:00に適切に審査結果提出を終了する予定です。

———————————————————————————

個人情報はタイ語で、

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูล  kôr moon  -> 情報
ส่วนตัว  sùan dtua  -> 個人の

といいます。

記事中の 5,000バーツは日本で言うところの新型コロナの定額給付金に相当するものですね。
タイ語教室の先生(タイ東北部出身)が言っていたのですが、先生は日本に来るまで貯金するという発想自体がなかったそうです。
タイは暖かいし、現金収入がなくても田舎に帰れば食べるものには困らない、いざとなったらお寺に頼ってもいい。
日本と違い、公的社会保障がなくてもなんとかやっていける社会になんだとか。
だからかはわかりませんが、現金収入があるとローンを収入の限度まで組む人も多いらしいので、5,000バーツをありがたく感じる人も多いのではないでしょうか。

おぼえてるかな? – 復習チェック

0