”ฉลามขาว”は白いサメじゃないよ。

หนึ่งในฉลามที่ใหญ่ที่สุดของโลก! “Deep Blue” ฉลามขาวยักษ์โผล่นอกชายฝั่งฮาวาย
世界で最も巨大なサメ ”Deep Blue” ハワイ沿岸のホホジロザメ

ภาษาไทย発音記号English日本語
นักดำน้ำˈnákˈdamˈnáamscubadiverスキューバダイバー
อิสระˈʔìtsàˈràfreelanceフリーランス
ฉลามchàˈlǎamsharkサメ
ชายฝั่งˈchaayˈfàŋcoast沿岸
ผู้เชี่ยวชาญˈphûuˈchîawˈchaanexpert専門家
สื่อต่างประเทศˈsʉ̀ʉˈtàaŋpràˈthêetforeignmedia外国メディア
รัฐˈrátstate
การตรวจสอบˈkaanˈtrùatˈsɔ̀ɔpexmination調査
นักวิทยาศาสตร์ˈnákˈwíttháˈyaaˈsàatScientist科学者
การติดตามˈkaanˈtìtˈtaamchase追跡
ฉลามขาวchàˈlǎamˈkhǎawgreatwhitesharkホホジロザメ
เนื่องจากˈnʉ̂aŋˈcàakbecauseof〜のせいで
แถบˈthɛ̀ɛparea領域

アメリカ人のフリーランス(อิสระ)ダイバーのチームがハワイのオアフ島沿岸(ชายฝั่งเกาะโอวาฮู)近郊で巨大ホホジロザメ(ฉลามขาว)と遭遇した。専門家(ผู้เชี่ยวชาญ)はこのサメは世界で最も(ที่สุดในโลก)巨大なサメの個体の1つであると明らかにした。

1月18日 外国メディア(สื่อต่างประเทศ)はアメリカ人のフリーランス(อิสระ)ダイバーのチームが米国(สหรัฐฯ)ハワイ州(รัฐ)のオアフ島沿岸(ชายฝั่งเกาะโอวาฮู)近郊で巨大なホホジロザメと遭遇したと報道した(รายงาน)。

調査(การตรวจสอบ)からはホホジロザメは6mもあり、重量は2.5t 以上。フリーランスダイバーチームの一人である Ramseyさんはこのサメは50歳以上(มีอายุกว่า 50 ปี)と推測されると語った。

Ramseyさんによるとこのホホジロザメはディープブルー(ดีป บูล “Deep Blue” )という名前で、ある科学者(นักวิทยาศาสตร์)が20年以上 追跡(การติดตาม)を行なっているのと同一個体(ตัวเดียวกัน)のホホジロザメだ。

ハワイ周辺の海域でホホジロザメに出会うのは非常に困難な事(เป็นเรื่องยากมาก)だ。なぜなら(เนื่องจาก)これらのホホジロザメはこの領域(แถบ)より温かい海に生息することが多いからだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ฉลามขาว は白いサメではなく、ホホジロザメ(英:great white shark) です笑。

記事中の映像を見ると、デカイ! 個人的にはサメの胴体部分の太さが気になります。そもそもサメってこんなに太って見えましたっけ?
同じ種類のサメが少ないハワイでは食べ放題状態で太ってしまったのでしょうか?

Deep Blue といえば、IBMがかつて研究してたチェス専用のコンピュータを思い出したりするんですが、2009年には開発中止。世の中の流れを感じるよ。まあ、自分はチェスやったことさえないし、よくわかんないんですが。